Jdi na obsah Jdi na menu

 

 

INFORMACE PRO RODIČE I DĚTI 

 

Zadání úkolů pro distanční výuku - na období od 18.01 do 22. 01. 2021

Český jazyk- V. kapitola - Skloňování podstatných jmen (učeb. str. 62-64)

Opakování učiva 4. ročníku - Vzory podstatných jmen - na straně 62 si zopakovat pravidla pro určování vzorů podstatných jmen. 

Společně vypracujeme i na online výuce - PS 1.díl (str. 37,38)

Za DÚ - doplnit Pravopisné pětiminutovky a zopakovat si pravopis u koncovek podstatných jmen mužského rodu  - str. 28,29, Poznámka: U mužského rodu dáváme pozor na životnost rodu. 

Z učebnice ČJ ze strany 63/cv. 3 a) napište podstatná jména v náležitém tvaru jednotného čísla. b)určete u podstatných jmen pád a vzor  c) napište podstatná jména ve správných tvarech množného čísla

k (hrad) - napíšu do školního sešitu: k hradu - 3. p. , hrad (k hradům) , ............... apod. 

str. 63 / cv. 4 a,b - pravopisné cvičení (do závorky bylo by vhodné napsat, podle které vzoru jste určovali pravopis koncovek)

mávání křídly (městy), po Lab- (vzor)........................

 

Matematika - Dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem, Průměrná rychlost, Obvody a obsahy obrazců 

PS k učebnici M II. díl - str. 10/cv. 1-9, str. 12 /cv. 1-9

Matematické minutovky 1. díl - Dělení dvojciferným dělitelem se zbytkem (str. 21/cv. 41, 42)

 

Vlastivěda - ČR a Evropa

Zlínský a Jihomoravský kraj (učeb. str. 22-25) 

Do sešitu Vlastivěda -Místopis napsat  si stručné zápisy z učebnice + popřípadě nalepit si z Classroomu slepou mapku

PS - str. 17- 18 (Společně budeme doplňovat na online výuce, ale je lepší si to už připravit a doplnit jen chybějící údaje.)

 

Přírodověda - II. Opakování, III. Člověk a jeho zdraví 1. Člověk - Součást přírody (str. 34-35)

 

Z učebnice Přírodopisu si do sešitu připravte a sepište odpovědi k otázkám ze strany 34. 

Společně si zopakujeme učivo o Vesmíru a uděláme si znalostní testík. 

 

K úvodnímu tématu Člověk -součást přírody

Si připravte písemně do sešitu odpovědi k otázkám dle učebnice:

1. Se kterým živočichem má člověk společné znaky

2. K čemu člověk používá ruce?

3. Vyjmenujte 6 společných znaků člověk s ostatními živočichy.

4. Napiš 5 věcí, jak se člověk liší od ostatních živočichů. 

Společně na online výuce vypracujeme PS str. 19

 

 

AJ Oftnerová

 

Zadání úkolů pro distanční výuku - na období od 11.01 do 15. 01. 2021

Český jazyk- V. kapitola - Podstatná jména (Číslo a rod) (učeb. str. 59-60)

Zopakujeme, co všechno umíme určovat u podstatných jmen- Mluvnická kategorie, zaměříme se na určování rodu a čísla, zjistíme, že až tak jednoduché to není. 

Společně vypracujeme i na online výuce - PS 1.díl (str. 34, 35,36)

Za DÚ - doplnit Pravopisné pětiminutovky a zopakovat si pravopis u sloves v příčestí minulém  - str. 21,22 Poznámka: U mužského rodu dáváme pozor na životnost rodu. 

Z učebnice ČJ ze strany 60 /cv. 11 do školního sešitu, doplňte pravopis a dle zadání, červeně podtrhněte životná podstatná jména a černě neživotná. 

 

Matematika - Dělení přirozených čísel

PS k učebnici M II. díl - str. 6/cv. 1-11, str. 8 /cv. 1-8

Matematické minutovky 1. díl - Dělení dvojciferným dělitelem beze zbytku (str. 17/cv. 33, 34)

 

Vlastivěda - Novodobé české dějiny

Průmyslová revoluce v Čechách (učeb. str. 21-25) 

Do sešitu Vlastivěda - Historie napsat  odpovědi k pěti otázkám z učebnice ze strany 25.

PS - str. 15- 16 (Společně budeme doplňovat na online výuce, ale je lepší si to už připravit a doplnit jen chybějící údaje.)

 

Přírodověda - 4. Pozorování a zkoumání vesmíru (str. 32-33)

 

Z učebnice Přírodopisu si stručně zapište/popište i nakreslete do sešitu - Souhvězdí Draka, Kasiopeju, Malého medvěda, Velkou Medvědici.

Napište si odpovědi, jakým způsobem můžeme v přírodě určit sever? Jaký je základní rozdíl mezi hvězdárnou a planetáriem. Jaká umělá kosmická tělesa se nacházejí ve vesmíru.Čím se zabývá věda zvaná kosmonautika. Napište si jména lidí, kteří byli první ve vesmíru a jméno člověka, který prvně vstoupil na Měsíc. 

Společně na online výuce vypracujeme PS str. 17,18

 

 

AJ Oftnerová

Činnosti – opakování

Přítomný čas prostý (get – gets, go – goes)

Předměty ve škole

(učebnice do str. 60; PS 2.díl – do str.13)

 

 

 

Zadání úkolů pro distanční výuku - na období od 04.01 do 08. 01. 2021

Český jazyk- V. kapitola - Podstatná jména (učeb. str. 57)

Zopakujeme, co všechno umíme určovat u podstatných jmen- Mluvnická kategorie

Společně vypracujeme i na online výuce - PS 1.díl (str. 32, 33)

Za DÚ - doplnit Pravopisné pětiminutovky a zopakovat si pravopis po vyjmenovaných slovech - str. 18, 19

Do školního sešitu napište si cvičení z učeb. 57-58/cv. 3,čl. Piráti- držte se dle pokynů, práci si budeme ve škole kontrolovat popřípadě na online: 

(vypsat do sešitu na každém řádku zvlášť podstatná jména - určit u nich, pád, číslo a rod. -používejte při psaní zkratky. Slov je kolem 30.  Druhý úkol je z článku napiš pomocí vzorců stavbu souvětí.  (např. V1, které V2,.... apod.)

 

 

Matematika - Dělení přirozených čísel

PS k učebnici M II. díl - str. 2, 4

 

Vlastivěda - ČR a Evropa

Olomoucký kraj (učeb. str. 18-19) + stručné zápisky do sešitu + popřípadě si nalepit slepou mapku z classroomu

Moravskoslezský kraj  (učeb. str. 20-21) + stručné zápisky do sešitu + popřípadě si nalepit slepou mapku z classroomu

Společně si na online výuce vypracujeme PS str. 15, 16

 

Přírodověda - Planety, planetky, meteoroidy, komety,hvězdy, galaxie

 (učeb. str. 30-31)

Na online výuce si společně doplníme základní zápisky o plynných planetách (tj. Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)

Z učebnice Přírodopisu si stručně zapište/popište i nakreslete do sešitu - 1)Co je to planetka (asteroid) 2) Co je to meteorid - meteor - meteorit? 3) Co je to kometa?  4) Popiš, co jsou hvězdy?  5) Jak bys popsal naší Galaxii a Mléčnou dráhu. 

Společně na online výuce vypracujeme PS str. 15, 16

 

 

 

Rozvrh hodin od 4.1. 2021

 

 

  8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45 12:00 - 12:45 13:00 - 13:45
PO    

Angličtina

obě skupiny

ČJ / M

1. skupina

ČJ /M

2. skupina

ČJ  /  M

3.skupina

ÚT    

PŘIRODOPIS     

A. skupina 

PŘÍRODOPIS     

 B. skupina 

Konzultační hodiny  
ST

Angličtina   

obě skupiny

 

ČJ /M

1. skupina

ČJ /M

2. skupina

ČJ/M

3. skupina

 
ČT    

ČJ / M

1. skupina

ČJ / M

2 . skupina

ČJ /M

3 .skupina

 
 

Angličtina

1. skupina

 

VLASTIVĚDA    

A. skupina

VLASTIVĚDA    

B. skupina

 

 

* Poznámka - V případě zájmu konzultace dle dohody

 

 

 

SKUPINY DĚTÍ pro ON-LINE VÝUKU pro ČJ /M:

1. skupina  2. skupina  3 .skupina 
Honza Jáchym Lucka
Kristýna Vasyl Hana
Toník Saša Eliška
Filip Herštík Filip Fabián Filip Honěk
Bertík Mirka Terezka
David Arinka Tobík
Veronika Víťa Bruno
Jiří Berta Tomáš
Adam Adélka Lu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUPINY DĚTÍ  pro online výuku VL / PŘ:

skupina A skupina B
Honza Mirka
Jáchym David
Lucka Arinka
Kristýna Tobík
Vasyl Verča
Hana Víťa
Toník Bruno
Saša Jiří
Eliška Berta
Filip Herštík Tomáš
Filip Honěk Adam
Filip Fabián Adélka
Bertík Lu

 

Úkoly pro tento týden : 

 

Distanční výuka -  5.B  na období od 23.11. do 27. 11. 2020

Český jazyk - učebnice str. 49 /cv. 21 ) - -napsat pravopisné cvičení do školního sešitu

str. 49/cv. 24 - napsat do školního sešitu pravopis, určit ve větách podmět a přísudek, nad podstatnými jmény určit pád a vzor. 

str. 53/cv. 3 - přepiš slova do školního sešitu a urči u nich slovní druh. 

PS - str. 30/cv. 5, 6,7   str. 31 /cv. 8,9,10 abcd

Pravopisné pětiminutovky - str. 15, 16 (vyjmenovaná slova + přítomné tvary sloves)

 

Matematika

Opakování - Převod časových jednotek

učebnice Matematiky 1: díl - str. 35/1,2,3,4,5,6,7,8 (vypočítej do školního sešitu)

*poznámka: u slovních úloh stačí jen výpočet.

Opakování - Písemné dělení a odčítání

str.  33 /cv. 1 (+ zk.), cv. 9 (bez zk.)

PS 1. díl  k učebnici M - str. 62 (Co už umím - Test č. 2)

 

Přírodověda 

Nerosty a horniny - Rudy a paliva (učebnice str. 21-22 - přečíst)

Na str. 22 - vypracovat do sešitu přírodovědy odpovědi ke čtyřem otázkám

PS - str. 11/cv. 5,6,7,8

 

Vlastivěda 

Učebnice - ČR a Evropa (str. 14/15 - Královéhradecký kraj + str. 16/17 Pardubický kraj)

Do vlastivědného sešitu si sestavit zápisky o těchto krajích 

PS - str. 13, 14

  • Slepá mapka - vnitřní část pracovního sešitu (příloha) - doplň řeky

AJ Oftnerová

Během online výuky se budeme věnovat:

zápornýma tázacím větám s have got/has got

popisu lidí

(učebnice str.44-49; PS str.52-59)

 

ANGLICKÝ JAZYK - AJ2 - DANA SLÁMOVÁ

Jako vždy - úkoly a aktivity domácí přípravy v tomto týdnu uloženy

v učebně v přehledné tabulce.

 

 

 

Distanční výuka -  5.B  na období od 16.11. do 20. 11. 2020

Český jazyk -  pravopisné cvičení napište do školního sešitu 

Učebnice - str. 48/ cv. 18,19

napište si diktát - str. 48/cv. 17

Slovní druhy -přehled (učebnice str. 52 - přečíst)

PS - str. 29 /cv. 1,2,3

Pravopisné pětiminutovky - vyjmenovaná slova str. 13, 14

Matematika

PS k učebnici - Časové jednotky - str. 56,58

Matematické minutovky 1.díl - kapitola obvod mnohoúhelníku

str. 13/cv. 25,26

str. 14/ cv. 27, 28

Přírodopis

Nerosty a horniny- str. 18-20 (pročíst)

PS k učebnici - str. 10/cv. 1,2,3,4

VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍ

učebnice - str. 12-13 (přečíst)

ze str. 13 - si zapiš do sešitu - odstavec Zapamatuj si!

ze str. 14 /odpovědi  na otázky ZOPAKUJ SI  (zapiš do sešitu)

PS str. 10

ANGLICKÝ JAZYK - AJ2 - DANA SLÁMOVÁ

Jako vždy - úkoly a aktivity domácí přípravy v tomto týdnu uloženy

v učebně v přehledné tabulce.

 

 

Distanční výuka -  5.B  na období od 9.11. do 13. 11. 2020

ČJ - Vyjmenovaná slova -napsat do školního sešitu(učebnice str. 46/cv. 7, str. 47/cv. 12, 14)

diktát - str. 47/cv. 11 (pokud Vám někdo nadiktuje)

PS - str. 26/cv. 3,4,5   str. 27/cv. 6,8  *7 (diktát, pokud Vám někdo nadiktuje)